Pohled do vnitřku kostela v

Polné při probíhajících

pracech.

Restaurátorský průzkum a

projekt obnovy,

areál Cibulka v Praze 5

Restaurátorský průzkum a

projekt obnovy,

areál Cibulka v Praze 5

Po restaurování. Domovní

znamení domu

v Karlově ulici v Praze

Po restaurování. Domovní

znamení domu

v Karlově ulici v Praze

Spolupracujeme s architekty

        O nás Restaurujeme Vytváříme Provádíme Spolupracujeme Pořádáme Publikujeme Kontakt

Komplexní restaurátorské průzkumy

a příprava projektů.

Na základě podrobných průzkumů objektů zpracováváme restaurátorské záměry jako podklad pro

žádosti o vydání závazného stanoviska.   Provádíme průzkumy se soupisy prvků pro výběrová

řízení.

Z provedených prací:

Interiér a mobiliář chrámu Matky Boží před Týnem

v Praze, chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné

a baziliky Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje

na Velehradě

Restaurátorský průzkum a projekt obnovy,

areál Cibulka v Praze 5

Restaurátorský průzkum a projekt obnovy

historických prvků hotelu Four Seasons v Praze

Restaurátorský průzkum a projekt obnovy exteriéru

kostela P. Marie v Chrudimi

Průzkum, restaurátorský projekt a realizace restaurátorských

prací v interiéru a na fasádě domu č.150

v Karlově ulici v Praze

Průzkumy barevnosti fasád

a domovní znamení

Sondážním průzkumem zjišťujeme počet, stav a barevnost dochovaných historických omítek na

fasádách a navrhujeme barevnost pro obnovu průčelí. Domovní znamení dokážeme rekonstruovat

i z malých zbytků.

Palác Železná vrata v Michalské ulici v Praze 1

Dům U Hroznu v Husově ulici v Praze 1

Mladotův dům  na Pražském hradě

Soupisy a dokumentace uměleckohistoricky

cenných prvků v objektech

Pro potřeby stavební obnovy připravujeme podklady pro rozdělení prací podle profesí a projekty

dílčích restaurátorských prací s podrobnou fotodokumentací a popisem příslušných prvků.

Z provedených prací:

Restaurátorský průzkum a projekt obnovy

historických prvků hotelu Four Seasons

na Starém Městě v Praze

Restaurátorský průzkum a projekt obnovy

historických prvků domu č. 563

Na Malostranském  nábřeží v Praze

Soupis, restaurátorský průzkum a projekt obnovy

historických prvků domu č. 71

v Křižovnické ulici v Praze