Restaurování presbytáře a

transeptu bazilky

Nanebevzetí pany Marie a

Sv. Cyrila a Metoděje,

Velehrad, 2010

Milena Nečásková v odborných

časopisech a sbornících

        Publikujeme

-

Základní metody restaurátorského

průzkumu barevné vrstvy, Technologia Artis 1, Praha 1990

-

Kulturní dědictví a restaurování,

Builletin památkové péče 7/1991,

Praha 1991, str. 80-82 a 107-109

-

Venušina toaleta, deskový obraz

ze zámku Zákupy,

Technologia Artis 2, Praha 1992

-

Mozaika Posledního soudu

na chrámu sv. Víta v Praze,

technologia Artis 3, Praha 1994

-

Srovnání freskové techniky F.A. Schäfflera a V.V. Reinera

ze zámku Jemniště, Technologia Artis 4, Praha 1996, str. 33-36

-

Restaurování soch ze Sobotky, Barokní sochařská dílna Jelínků

z Kosmonos, Praha 1996, ISBN 80-7035-104-7, str.28

-

Die Restaurierung des Mosaiks das Jüngste gericht am Prager Veitsdom,

Internationale tagung der Dombaumeister, Münsterbaumeister

und Hüttenmeister Prager Burg 4.-8. Oktober 1999, Dokumentation, Praha 1999, str. 60-63

-

Restaurování dřevěných soch z orloje na Staroměstském náměstí v Praze,

s Irenou Kučerovou, Sborník z konzervátorského a restaurátorského

semináře Písek 2000, Brno 2000, ISSN 1212-2742, ISBN 80-901880-9-5, str. 11-14

-

Research in Mosaic Cleaning, Conservation of the Last Judgement Mosaic

st. Vitus Cathedral, Prague, Los Angeles 2005, ISBN 0-89236-782-2, str. 167-175

-

Documentation of the Last Judgement Mosaic, s Francesca Piqué,

Conservation of the Last Judgement Mosaic st. Vitus Cathedral, Prague,

Los Angeles 2005, ISBN 0-89236-782-2, str. 191-210

-

Conservation Treatement of the Last judgement Mosaic,

Conservation of the Last Judgement Mosaic st. Vitus Cathedral, Prague,

Los Angeles 2005, ISBN 0-89236-782-2, str. 211-222

-

Restaurování mozaiky Posledního soudu na Zlaté bráně chrámu sv. Víta v Praze,

Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře České Budějovice 2001,

Brno 2001, ISSN 1212-2742, ISBN 80-86413-01-2, str. 62-64

-

Barokní nástěnné malby ve Šternberském paláci na Hradčanech,

Dějiny a současnost 4/2002, ročník XXIV, ISSN 0418-5129, str. 54-55

-

Objevy barokních nástěnných maleb ve Šternberském paláci ,

SPEKTRA nátěrových hmot, 6/2002, ISSN 1213-9939, str. 64-65

-

Vrtbovská zahrada, SPEKTRA nátěrových hmot, 6/2003, ISSN 1213-9939, str. 79-81

-

Konzervace a restaurování nástropních maleb v ambitech Lorety v Rumburku,

Zpravodaj STOP, sv.5,č.2(2003), Praha 2003, ISSN1212-4168, str. 25-35

-

Restaurování jižní chórové lavice, zpovědnice a skříně z kostela

Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Oseku, Barokní umění

v severozápadních Čechách, Opitzův sborník, Ústí nad Labem 2003,

ISBN 80-86067-80-7, str. 235-252

-

Restaurování hlavního oltáře klášterního kostela Narození Panny

Marie v Doksanech, František Preiss – Restaurované sochy z klášterního

kostela Narození P. Marie v Doksanech, Národní galerie v Praze 2005,

ISBN 80-7035-303-1, str. 22-28

-

Rekonstrukce, replika a kopie v památkové péči a restaurování

s příklady z Rumburku, Křešic a Prosmyk, Restaurované severozápadní Čechy,

Opitzův sborník, Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-081-5, str. 31-46

-

Technika a stratigrafie nástropních a nástěnných maleb kleneb presbytáře

a transeptu baziliky sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, Zprávy památkové

péče 5/2009/69, Praha 2009, ISSN 1210-5538

-

Restaurování presbytáře, kopule a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie

a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, Sic Servasse  Iuvat - Restaurování presbytáře,

kopule a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

na Velehradě v letech 2008-2010, Velehrad 2010, str. 61-82

-

Restaurování a průzkum nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli

chrámu sv. Víta na Pražském hradu, Zprávy památkové péče 2012, roč. 70, č. 6, str. 420-424,