Mikroskopický řez malbou

Počítačová tomografie

brandl_web010

UV snímkování ze sv.

Václavské kaple

Průzkumy technologie a techniky

        O nás Restaurujeme Vytváříme Provádíme Spolupracujeme Pořádáme Publikujeme Kontakt

Průzkumy techniky malby a polychromie soch.

Provádíme expertízy techniky malby a povrchových úprav pro určení autorské techniky a

časového zařazení, pro rozlišení pozdějších zásahů i optimalizaci dalších restaurátorských

postupů. Spolupracujeme se specializovanými laboratorními pracovišti a jsme schopni řešit i

subtilní technologické otázky.

Z nejzajímavějších průzkumů vybíráme:

Technologický průzkum nástěnných maleb

ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta v Praze

Technologický průzkum dřevených polychromovaných soch

ze Staroměstského Orloje v Praze

Kopie nebo falzum? Technologický průzkum olejomalby

na dřevě „Pobřežní krajina“

ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

Průzkum techniky deskových maleb osmi obrazů

Mistra Theodorika z Karlštejna

Průzkum techniky nástěnných maleb V. V. Reinera

Schäffler nebo Reiner? Průzkum techniky

nástěnných maleb V. V. Reinera a F. Schöfflera

na zámku Jemniště

Technologický průzkum dřevených polychromovaných

soch ze Staroměstského Orloje v Praze