Vrtbovská zahrada a

Vrtbovský palác v Praze

Vrtbovská zahrada a

Vrtbovský palác v Praze

Vrtbovská zahrada a

Vrtbovský palác v Praze

Vrtbovská zahrada a

Vrtbovský palác v Praze

Kadaň, z interiéru kláštera

Františkánů, stav po

restaurování

Komplexní architektonické celky

        Restaurujeme

Pro každý projekt sestavujeme tým,

restaurátorů příslušné odbornosti. Pracujeme spolu dlouhá léta, zaručujeme vyrovnanou kvalitu a

jednotný přístup členů týmu.

Z provedených prací:

Vrtbovská zahrada a Vrtbovský palác v Praze,

malířská, sochařská a štuková výzdoba

Šternberský palác Národní galerie v Praze,

nástěnné malby a štuková výzdoba

kleneb se zlacením

Interiér křížové cesty, chodby

a kaple sv. Kateřiny kláštera v Kadani

Dům u Božího oka, průčelí s malbami, 

kamennými a štukovými prvky

Šternberský palác Národní galerie v Praze

nástěnné malby a štuková výzdoba kleneb se zlacením

Interiér křížové cesty, chodby a kaple

sv. Kateřiny kláštera v Kadani

Dům u Božího oka, průčelí s malbami, 

kamennými a štukovými prvky