Replika zlacené kovové

mřížky ze svatostánku

hlavního oltáře kostela ve

Valči.

Řezaná zlacená replika

karyatidy z kazatelny

kostela ve Valči.

sv. Bartoloměj,

rekonstruovaný obraz ze

Smolnice.

Repliky malovaných krajin -

pozadí z historického

fotoatelieru ze sbírek NTM

Původní obraz sv. kateřina a

replika obrazu sv. Barbory

Kopie, repliky a rekonstrukce

        O nás Restaurujeme Vytváříme Provádíme Spolupracujeme Pořádáme Publikujeme Kontakt

Nahradit umělecké dílo kopií,

replikou nebo rekonstrukcí je možné podle míry dochované dokumentace originálu. Z technického

hlediska jsme schopni zajistit kopie a repliky ve všech technikách a materiálech.

Z provedených prací:

Kopie barokního portrétu Jana Kryštofa Schambogena,

rektora Univerzity Karlovy, ze sbírek Strahovského kláštera

Tesaná kopie kamenné sochy Atlanta

z brány Vrtbovské zahrady v Praze

Kopie kovové zlacené mřížky ze svatostánku oltáře

Trojičního kostela ve Valči

Repliky malovaných krajin - pozadí z historického

fotoatelieru ze sbírek Národního technického muzea v Praze

Repliky zcizených oltářních obrazů

z kostelů sv. Bartoloměje ve Smolnici,

Trojičního kostela ve Valči a kaple

sv. Františka Serafínského v Prosmykách

Repliky zcizených zlacených řezeb oblak s anděly,

váz a akantů z Trojičního kostela ve Valči

Rekonstrukce zaniklých částí nástěnných

maleb v Loretě Rumburk

Rekonstrukce domovních znamení a štukové

výzdoby na domě čp168 v Karlově ulici v Praze 1

Rekonstrukce dřevomorkou a požárem poškozené

části oltáře sv. Benedikta v Kladrubech