Závěsné obrazy na plátně

Deskové malby

Velkoplošná plátna

Nástěné malby

Mozaiky

Polychromované sochy

Štukové výzdoby

Umělecká díla z kamene

Uměleckořemeslné práce ve

dřevě

Záklopové a malované

stropy

Komplexní architektonické

celky

Chrámové interiéry a oltáře

Restaurujeme umělecké díla

        O nás Restaurujeme Vytváříme Provádíme Spolupracujeme Pořádáme Publikujeme Kontakt

Brandl s.r.o. realizuje restaurátorské práce na komplexních projektech,

včetně jejich přípravy detailními průzkumy.

Díky široké škále odborností stálých spolupracovníků restaurátorů zajišťujeme skladbou a

rozsahem úrací nejnáročnější zakázky. Restaurátorské práce na kulturních památkách provádíme

prostřednictvím odborných restaurátorů s oprávněním, vydaným ministerstvem kultury České

republiky.

• Závěsné obrazy na plátně

• Deskové malby

• Velkoplošná plátna

• Nástěnné malby

• Mozaika

• Štuková výzdoba

• Polychromované sochy

• Umělecká díla z kamene

• Uměleckořemeslné práce ve dřevě

• Záklopové a malované stropy

• Restaurování komplexních architektonických celků

• Chrámové interiéry a oltáře