Sv. Václav z kostela sv.

Štěpána v Praze 

Reliéf Svatá rodina

z Oblastní galerie v Liberci.

Do polychrom

brandl_web012

Lakomec, po restaurování,

Pražský orloj

Smrtka, po restaurování,

Pražský orloj

Marnivec, po restaurování,

Pražský orloj

Polychromované sochy ze dřeva

        Restaurujeme

V 18. století žil v každé vesnici řezbář,

plyne z počtu dochovaných soch a řezeb v našich kostelích. Musel tam také být pozlacovač a

štafír,  říkají jejich krásné povrchové úpravy. Jenže dřevo chutná červům a v dobách neznalých

saponátů přetřel špinavé sochy ten, kdo byl po ruce. Pracným úkolem restaurátora je vracet

sochám původní podobu, obohacenou  patinou staletí.

Z provedených prací:

Soubor soch J. J. Bendla z kostela sv. Štěpána v Praze

Soubory povodní poškozených sádrových plastik

ze sbírek Národní galerie v Praze

Gotická socha Panny Marie ze sbírek Národní galerie v Praze

Marnivec a Lakomec, Smrt a Rozkoš,

Anděl, Kronikář, Hvězdář a Filosof

z orloje na Staroměstském náměstí v Praze

Soubor soch J.J. Bendla z kostela sv. Štěpána v Praze

Soubory povodní poškozených sádrových plastik

ze sbírek Národní galerie v Praze

Gotická socha Panny Marie ze sbírek Národní galerie v Praze

Marnivec a Lakomec, Smrt a Rozkoš, Anděl, Kronikář,

Hvězdář a Filosof z orloje na Staroměstském náměstí v Praze