Exodus

Marek

Abraham

Genesis

Bible, kniha čtená

        Pořádáme

Brandl s.r.o. podpořila vznik cyklu

literárně hudebních večerů.

Brandl s.r.o. podpořila vznik cyklu literárně hudebních večerů Bible, kniha čtená.

Každé z deseti představení se soustředí na jednu biblickou knihu ze Starého nebo Nového

zákona, z níž dva herci čtou vybrané části. Bloky slova se střídají s krátkými hudebními čísly nebo

úryvky z klasické i současné hudby. Večerem provází zkušený biblista a zahajuje jej stručným

historickým a literárním úvodem, kterým objasní vznik dané knihy, dobové souvislosti jejího textu,

její literární charakteristiku i vztah k dalším částem bible. Hudbu doprovází promítání výtvarných

děl, vážících se k daným biblickým příběhům.

Cílem projektu je přiblížit bibli zájemcům z nejširší veřejnosti jako svébytné literární dílo, stále živé

a inspirující i v naší postmoderní a pestré civilizaci. Literární večery nemají žádné liturgické pozadí

a nejsou cíleny na lidi určitého, nebo vůbec nějakého náboženského vyznání.

Třetí představení cyklu bible čtené s názvem Markovo evangelium – Poselství příběhem se koná

7.února 2013.

Aktuální informace najdete na www.biblectena.cz