Mistr Theodorik

Mistr Theodorik, Svatý

biskup v červeném plášti

Judita od Lucase Cranacha

staršího

Deskové malby

        Restaurujeme

U obrazů na dřevě

přistupuje k péči o barevnou vrstvu potřeba konzervovat a dlouhodobě stabilizovat dřevěnou

podložku. Problém soudržnosti barevné vrstvy a podložky v nestálých klimatických podmínkách

řešíme pro díla zcela výjimečná i malby uměleckořemeslné produkce.

Z provedených prací:

Mistr Theodorik, část souboru obrazů

z kaple sv. Kříže na Karlštejně

Lucas Cranach st., Judita,

ze sbírek Královské kanonie premonstrátů na Strahově

ze sbírek Premonstrátského kláštera na Strahově

Jacob von Cleve, kopie, Kající se sv. Jeroným,

ze sbírek Národní galerie v Praze

Soubor obrazů holandských a vlámských mistrů

ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

Madona Svatoštěpánská z kostela sv. Štěpána v Praze 2