Polychromované štuky

v kostele Nanebevzetí

Panny Marie v Polné.

Štuky v kostele Nanebevzetí

Panny Marie v Oseku.

Štuky v kostele Nanebevzetí

Panny Marie v Oseku.

Štuky v kostele Nanebevzetí

Panny Marie v Oseku.

Štít Mladotova domu na

Pražském hradě

Štukové výzdoby

        Restaurujeme

Plastické štuky,

byly do počátku 20. století nejběžnější technikou zdobení průčelí budov a reprezentativních

interiérů. Štukatérské řemeslo nevymizelo, jak svědčí obnovené historické fasády a k životu

vrácené interiéry komunisty zdevastovaných chrámů. Jme schopni řešit každý technický problém

tohoto jedinečného uměleckořemeslného oboru.

Z provedených prací:

Štuková výzdoba kleneb chrámu

sv. Ignáce v Praze 2

Klenby kopule a transeptu

klášterního kostela v Oseku

Nástropní štuky se zlacením

ve Šternberském paláci Národní galerie v Praze

Kaple sv. Apolonie v Cítolibech

Plastiky O. Mosta na příporách pilířů

hlavní lodi v Týnském chrámu v Praze

Štuková výzdoba kleneb chrámu sv. Ignáce v Praze 2

Klenby kopule a transeptu klášterního kostela v Oseku

Nástropní štuky se zlacením ve Šternberském paláci

Národní galerie v Praze

Kaple sv. Apolonie v Cítolibech

Plastiky O. Mosta na příporách pilířů hlavní lodi

v Týnském chrámu v Praze