Svatováclavská kaple,

kamenná menza po

restaurování

Polychromovaná socha, v

sale tereně Vrtbovské

zahrady

Velehrad, Jan Křtitel, stav

po restaurování

Umělecká díla z kamene

        Restaurujeme

Kámen je věčný,

říká se, ale tak to není. Snadno zpracovatelné pískovce,  vápence a mramory podléhají rychlé

zkáze zejména ve znečištěném prostředí. Analyzujeme příčiny a míru poškození kamene, čistíme

a zpevňujeme jeho hmotu a doplňujeme rozpadlé a ztracené části soch.

Z provedených prací:

M. B. Braun, sochy Bakchus a Ceres v sala tereně

Vrtbovské zahrady v Praze

Kamenný polychromovaný a zlacený reliéf

Lorety Rumburk

Antependium gotické menzy oltáře

sv. Jana Evangelisty ve Svatováclavské

kapli chrámu sv. Víta v Praze

Kamenný polychromovaný a zlacený reliéf na Loretě Rumburk

Polychromované reliéfní přepážky v kostele

sv. Bartoloměje v Pardubicích

Mramorová přední část hlavního oltáře

Trojičního kostela ve Valči