Rodový portrét z Buchlova

Stromovka, Antonín

slavíček, olej na plátně

Ovál, Rudolf Kratina ,

Oblastní galerie v Liberci

Závěsné obrazy

        Restaurujeme

Restaurování maleb na plátně

zahrnuje širokou škálu v praxi i teorii propracovaných úkonů, jimiž se vracejí do života rozpadající

se torza obrazů a prodlužuje se životnost maleb, vyžadujících jen odbornou údržbu. Disponujeme

moderním technickým vybavením, včetně nízkotlakého vakuového stolu pro strukturální

konsolidaci a vyrovnávání maleb.

Z provedených prací:

Petr Brandl, U felčara, ze sbírek

státního hradu Buchlov

Neznámý malíř podle M. Willmanna,

Vidění sv. Bernarda, z baziliky Velehrad

František Kupka, Autoportrét,

ze sbírek Národní galerie v Praze

Sv. Josef s Ježíškem, od J. J. Heintze,

kostel sv. Ignáce v Praze 2

Sv. Spasitel, hypoteticky připisovaný K. Škrétovi,

kostel sv. Ignáce v Praze 2

Sv. Bernard, od V.V. Reinera

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku

U felčara, od P. Brandla,