Zhotovování replik kulis pro

NTM

Ze souboru malovaných

krajin – fotografických

pozadí ze Seidlova atelieru

v Českém Krumlově

Osazování obrazu sv. Jana

Nepomuckého v děkanském

chrámu v Mladé Boleslavi

Velkoplošná plátna

        Restaurujeme

Velké rozměry obrazů

zvyšují nároky na manipulaci, strukturální konsolidaci a osazení děl natolik, že praxe je rozhodující

zárukou odborného provedení potřebných postupů. Zkušenosti jsme získali restaurováním desítek

rozměrných pláten z oltářů, veřejných prostor i státních a soukromých sbírek.

Z provedených prací:

Soubor renesančních temper na plátně

z nástropní výzdoby čtyř sálů

Schwarzenberského paláce

Národní galerie v Praze

Ignác Raab, Nanebevzetí Panny Marie z hlavního

oltáře chrámu Panny Marie v Polné

Sv. Barbora, od I. Raaba, z kostela sv. Ignáce v Praze 2

Kamenování sv. Štěpána , od M. Zimprechta,

z kostela sv. Štěpána v Praze 2

Sv. Jan Nepomucký, od V.V. Reinera,

z kostela sv. Jana Nepomuského v Mladé Boleslavi

Nanebevzetí Panny Marie, od I. Raaba,

z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Soubor malovaných krajin – fotografických pozadí

ze Seidlova atelieru v Českém Krumlově