Malovaný záklopový strop

v Salmovském paláci v

Praze

Sedliště, odkryv

dekorativních maleb v

presbytář

Sedliště, odkryv

dekorativních maleb v

presbytář

Sedliště, strop lodi kostela

před restaurováním.

Sedliště, strop lodi kostela

po restaurování.

Záklopové stropy

        Restaurujeme

Malované dřevěné stropy.

byly zakrývány omítnutými podhledy v důsledku protipožárního nařízení v 18. století.

Dnes se znovu stávají chloubou nesčetných domů našich historických měst.

Z provedených prací:

Záklopové stropy na radnici v Jihlavě

Záklopové stropy v hotelu Železná vrata v Praze 1

Výmalba dřevěného kostela Všech svatých

v Sedlištích na Moravě