Freska V.V. Reinera v sale

tereně Vrtbovské zahrady

Pád Faethonův,nástropní

tempera na plátně,

Schwarzenberský palác

Osek, klenba jižního

transeptu po restaurování

Detail nástropní malby na

plátně ze

Schwarzenberského paláce

Nově objevená freska ve

Šternberském paláci

Národní galerie v Praze

Detail fresky V.V. Reinera ve

Vrtbovské zahradě

Velehrad, postup snímání

přemaleb

Anděl za sochou sv. Václava

po restaurování

Nástěné malby

        Restaurujeme

Nástěnná malba

je oborem s nejširším spektrem používaných technik, možností poškození i způsobů retuše.

Vhodnou prezentací lze i u velmi poškozených fragmentů docílit esteticky mocného zhodnocení

interiéru.

Z provedených prací:

Objevy, odkryv a restaurování nástěnných maleb

ve Šternberském paláci Národní galerie v Praze

Gotické a renesanční nástěnné malby

ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta v Praze

Románské a renesanční nástěnné malby

v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě

Barokní nástěnné malby ve Šternberském

paláci Národní galerie v Praze

Reiner, ci Schäffler? Neznámé barokní nástropní malby

ze zámku Jemniště

Gotické nástěnné malby v Apolináři, Libiši,

Mnichovicích a Libouni

Cyklus mariánských a christologických výjevů,

od otce a syna Neumannových, v Loretě Rumburk