Triptych s Klaněním tří králů ze sbírek

Pražského hradu, 2010

Restaurovaná barokní díla z kostela

sv. Ignáce v Praze, 1997

Restaurovaná barokní díla z kostela

sv. Ignáce v Praze, 1997

Nově restaurovaná díla Barokního

umění.

Publikace

        Publikujeme

Brandl s.r.o.vydala  publikace:

Restaurovaná barokní díla z kostela sv. Ignáce v Praze, R. Hamsíková, T. Hladík, V. Homoláčová,

M. Nečásková, P. Nevímová,  P. Preiss, Praha 1996,  katalog stejnojmenné výstavy v galerii Miro

na Srahově

Geertgen tot Sint Jans, Triptych s Klaněním tří králů ze sbírek

Pražského hradu, I. Kyzourová, M. Nečásková, Dana Stehlíková,

Praha 2010, ISBN 978-80-254-8914-6,

publikace vydaná k příležitosti vystavení triptychu

v Obrazárně Pražského hradu po dokončení jeho restaurování.