František Preiss, NG v

Praze, 2005

František Preiss, NG v

Praze, 2005

Barokní sochařská dílna

Jelínků z Kosmas, NG v

Praze, 1996

Restaurovaná barokní díla z

kostela sv. Ignáce v Praze,

Kaple sv. Rocha na

Strahově, 1997

Výstavy

        Pořádáme

Brandl s.r.o. pořádá výstavy starého i současného umění.

Restaurátorské výstavy představují výtvarná díla ve chvíli, kdy po dokončení prací vyniká jejich

krása nezastřena špatným stavem a přemalbami. Vystavené fotografie přibližují veřejnosti

restaurátorské postupy. Restaurátorská výstava je i deklarací veřejného zájmu na uchování

kulturního dědictví a svědectvím o účelnosti na ně vynaložených prostředků.

Výstavy soudobého výtvarného umění

Výstava se může stát součástí reprezentace prosperující firmy i trvalejším způsobem výzdoby

jejích prostor. Pro takový účel jsme realizovali celoroční výstavu děl autorů z Nového sdružení

pražských malířů v obchodním centru v Chýni u Prahy.

Výstavy výtvarných děl, restaurovaných společností Brandl s r.o.:

Magister Theodorikus, Dům U Kamenného zvonu v Praze, 

Galerie hlavního města Prahy

Nově restaurovaná díla barokního umění,

Dům U Kamenného zvonu v Praze, Galerie hlavního města Prahy

Barokní sochařská dílna Jelínků z Kosmonos, Jiřský klášter,

Národní galerie v Praze

Restaurovaná barokní díla z kostela sv. Ignáce v Praze,

kostel sv. Rocha Galerie Miro v Praze  na Strahově

František Preiss – Restaurované sochy z klášterního kostela

Narození Panny Marie v Doksanech,  Jiřský klášter,

Národní galerie v Praze